no love in this room

Temat: Zadania na popra
...Żelazna belka o objętości 0,4 mС wisi na stalowej linie. Jaka będzie wartość siły działania na linę, gdy belka znajduje się w powietrzu, a następnie zostanie zanurzona do wody? ·                     Oblicz gęstość drewna, z którego wykonano klocek sześcienny, jeżeli po wrzuceniu go do nafty o gęstości 08,g/cmС, pływa zanurzony do 4/5 swej wysokości. ·                     Jakiej wartości siłą trzeba działać, by utzrymać kamień granitowy o objętości 8dmС pod wodą, a jaką- by utzrymać nad...
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=1800Temat: Drewniana tratwa.
Proszę o pomoc przy tym zadaniu. Zad. Drewniana tratwa pływa zanurzona do swojej objętości. Oblicz gęstość drewna z którego wykonano tratwe. Gęstośc wody 1000
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=110768


Temat: Zad. z fizyki na nowy rok szkolny.
...m3, ciśnienie atmosferyczne na pow. jeziora wynosi 1000 hPa. 3.Ciało waży w powietrzu P=0,4 N, w wodzie Q=0,35 N, a w oliwie R=0,36 N. Oblicz gęstość ciała i oliwy. Przyjmij że gęstość wody 1000 kg/m3 i g=10 m/s2. 4.Masa szklanki wypełnionej całkowicie wodą jest równa m1= 260 g. Gdy do szklanki wrzucono kamyk o masie m2=28,8 g, część wody się wylała i wówczas masa wody, szklanki i kamyka była równa m3= 276,8 g. Jaka jest gęstość kamyka? 5. Oblicz gęstość drewna, z którego wykonano klocek sześcienny, jeśli po wrzuceniu go do nafty o gęstości = 784 kg/m3 pływa on zanurzony do h= 4/5 swojej objętości. 6.Ciało pływa całkowicie zanurzone w wodzie (nie tonie ani nie wypływa na powierzchnię). jak zachowa się to ciało, gdy włożymy je do nafty, a jak gdy do gliceryny? Gęstość wody 1000 kg/m3, nafty=794,8 kg/m3, gliceryny 1275,3 kg/m3. 7.W naczyniu z wodą pływa kawałek lodu....
Źródło: victor.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14660


Temat: Zadanie z fizyki
Treść zadania:  Drewniany klocek pływa zanurzony w wodzie do połowy swojej oblętości. Oblicz gęstość drewna z którego wykonany jest klocek przyjmując, że gęstość wody wynosi =1b/cm .  Jak to wykonac! Pomóżcie!
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=1619